Maak gebruik van vakbekwame bedrijfsartsen!

Bedrijfsarts inhuren


Wat doet een bedrijfsarts?
De bedrijfsarts stelt de beperkingen van een verzuimende werknemer vast. Bij het eerste consult worden deze vastgelegd in de probleemanalyse. Het gesprek is een dialoog tussen de bedrijfsarts en werknemer waarbij de werknemer vragen kan stellen. Ook is het de taak van een bedrijfsarts om andere factoren die het verzuim beïnvloeden in kaart te brengen. Voorbeelden hiervan zijn privé en sociale omstandigheden. In het kader van Wet verbetering Poortwachter is het verplicht om een medewerker naar de bedrijfsarts te laten gaan. Een 1e consult voor het opstellen van de probleemanalyse dient uiterlijk in week 6 van het verzuim plaats te vinden. De werkgever is verantwoordelijk om erop toe te zien dat een werknemer tijdig en frequent een bezoek brengt aan de bedrijfsarts. Na het gesprek ontvangen werkgever en werknemer een en dezelfde terugkoppeling van het consult.

Op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts en in nauwe samenwerking met de casemanager worden de werkhervattingsmogelijkheden bepaald. Daarbij moet uitgegaan worden van de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden.

Hoe vaak moet ik naar de bedrijfsarts?
Dit is afhankelijk van de situatie. Tijdens het re-integratieproces wordt van de werkgever verwacht dat er regelmatig wordt geëvalueerd. Aan de frequentie voor bezoeken aan de bedrijfsarts is geen wettelijk kader meegegeven. In de meeste gevallen brengt een verzuimende medewerker minimaal eens per 6 weken een bezoek aan de bedrijfsarts. Door deze bezoeken frequent in te plannen zorg je er als werkgever voor dat de mate van arbeidsongeschiktheid blijft gemonitord. Situationeel kan het voorkomen dat er een langere tijd tussen een consult zit. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij langdurige opname in het ziekenhuis.

Wat wil je als werkgever weten?
Het komt nogal eens voor dat een werkgever bepaalde zaken over een verzuimsituatie wil weten. Om antwoord op je vragen te krijgen is het mogelijk input aan te leveren voorafgaand het consult. Jouw gestelde vragen worden aangeleverd bij de bedrijfsarts. In de terugkoppeling van het consult krijg je vervolgens antwoord op de door jou gestelde vragen. Vragen die je als werkgever hierbij kunt stellen zijn:
- Is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
- Met welke beperkingen dient de werkgever rekening te houden?
- Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van de werkzaamheden?
- Is de oorzaak van de verzuimmelding werk gerelateerd?
- Kan werknemer het werk gedeeltelijk hervatten middels een opbouwschema?
- Is een behandeling door een specialist noodzakelijk om de re-integratie te versnellen?
- Zijn de behandelingen adequaat?

Ook is het mogelijk voorafgaand het consult met de bedrijfsarts als werkgever te spreken met de bedrijfsarts om hem of haar meer tekst en uitleg te geven over de situatie.

Bedrijfsarts inhuren
Wil je een bedrijfsarts inhuren? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken je wensen met je door en komen vervolgens met een mooi voorstel. Voor grote bedrijven vanaf 1000 medewerkers is het mogelijk een bedrijfsarts bij jouw bedrijf op locatie te laten komen op een vaste dag in de week. Spreekuren kunnen dan bij jou op locatie plaatsvinden mits de spreekkamer voldoet aan de gestelde normen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van reeds ingerichte locaties waarop consulten met de bedrijfsarts worden afgenomen. Wij hebben een landelijke dekking en zijn in contact met veel bedrijfsartsen waardoor we in heel Nederland op een vrij korte termijn jouw werknemer kunnen inplannen bij een bedrijfsarts.

Bedrijfsarts inhuren?

Verzuimbegeleiding op maat - Kortdurend of langdurig

Klantevaluatie

Verzuimmanagement op maat - CompuCase

Preventie

Werkspoorwissel, succesvol van 1e naar 2e spoor re-integreren

HR Ondersteuning

Optimale Verzuimverzekering

Casemanager verzuim

Verzuimtrainingen

Medisch rijbewijskeuring aanvragen

Persoonlijke gecertificeerde Arbodienst met korte lijntjes binnen Noord Brabant!

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding