Verzuimbegeleiding op maat - Kortdurend of  langdurig

Verzuimbegeleiding op maat - Kortdurend of langdurig


Kortdurend of langdurig verzuim 

Met onze proactieve aanpak en het benutten van alle re-integratiemogelijkheden zetten we samen in op de duurzame inzetbaarheid van je werknemer. Zo bieden we altijd een praktisch advies waarbij we goed voor ogen houden wat voor jou en je werknemer belangrijk is. We denken in mogelijkheden! 

Tijdig en volledig voldoen aan Wet Verbetering Poortwachter

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) worden er eisen gesteld. Deze acties leggen we voor je vast en we signaleren wanneer je in actie moet komen. We bieden ondersteuning daar waar nodig en bewaken continu het verzuim binnen jouw organisatie. Hiermee zijn medewerkers niet langer dan noodzakelijk uit het arbeidsproces en voorkom je loonsancties van het UWV. 


Weten hoe we je kunnen ondersteunen?

Klantevaluatie

Verzuimmanagement op maat - CompuCase

Preventie

Werkspoorwissel, succesvol van 1e naar 2e spoor re-integreren

HR Ondersteuning

Optimale Verzuimverzekering

Casemanager verzuim

Verzuimtrainingen

Medisch rijbewijskeuring aanvragen

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding