Second opinion


Procedure Second Opinion en/of (onderdeel van) verzuimprotocol Protocol second opinion bij bedrijfsarts

Inleiding
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts aanvragen. Het kabinet heeft deze maatregelen genomen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Een schriftelijke klachtenregeling voor de werknemer indien deze het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over zijn ziekte, is eveneens verplicht voor de werkgever. Als uw werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts van u als werkgever, dan kan deze per mail of telefonisch met Peijnenburg Verzuimbegeleiding contact opnemen met het verzoek om een onafhankelijke second opinion door een andere bedrijfsarts.

Stap 1
Werknemer maakt eerst zelf – schriftelijk of per e-mail – bezwaar tegen het oordeel van de vaste bedrijfsarts van zijn of haar werkgever. Wanneer de bedrijfsarts bij zijn oordeel over het ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid blijft, dan kan werknemer dat kenbaar maken via info@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl.

Stap 2
Wanneer de bedrijfsarts het oordeel over ziekteverzuimsituatie of arbeidsongeschiktheid handhaaft, dan brengt Peijnenburg Verzuimbegeleiding betreffende werknemer in contact met een onafhankelijke zelfstandige bedrijfsarts voor een second opinion inzake de verzuimsituatie. Vanwege een wijziging in de Arbowet is een werkgever verplicht om hieraan mee te werken. Peijnenburg heeft vanuit oogpunt van kostenbeheersing prijsafspraken met een onafhankelijke zelfstandige bedrijfsarts – die de second opinion verricht- gemaakt.

In deze ‘onafhankelijke’ bedrijfsdartsconstructie betaalt de werkgever uiteindelijk de verrichtte second opinion.

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding