Arno Linkels


Na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in managementfuncties bij verschillende verzekeraars met als aandachtgebied employee benefitsverzekeringen en de register beroepsvereniging voor case- en caremanagers mee op te hebben gericht, ben ik in 2005 een casemanagementorganisatie gestart. Vanuit mijn ondernemingen Wegéon (casemanagementorganisatie) en Wegéon Attent (re-integratiebedrijf) ben ik werkgevers en werknemers, met mijn kennis van de wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid en na de Post HBO opleiding Casemanagement Wetgeving, Verzuimregie en Schadelastbeheersing aan de Hoge School in Arnhem te hebben afgerond, gaan begeleiden bij verzuim- en arbeidsongeschiktheid. Daarbij staat het welzijn van de werknemer in al zijn facetten en een schadelastbeheersing voor de werkgever hoog in mijn vaandel.

Daarnaast participeer ik een werkgroep die samen met het UWV aan het onderzoeken is hoe de dienstverlening van het UWV verbeterd kan worden.

Rekening houdende met mijn wens om langzaam toe te gaan werken naar mijn pensioengerechtigde leeftijd zijn de activiteiten van mijn ondernemingen ingaande 01-01-2021 overgedragen aan Peijnenburg Verzuimbegeleiding.

Vanaf 01-01-2021 ondersteun ik als zelfstandige Peijnenburg Verzuimbegeleiding bij de verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten tweede spoor. Ik hoop daarmee mijn ‘werk carrière’ op een fijne wijze te kunnen gaan afsluiten en mijn opgedane ervaringen te kunnen overdragen aan de collega’s bij Peijnenburg Verzuimbegeleiding.

Terug
Arno Linkels
profile-image

Arno Linkels

Gespecialiseerd proces- en casemanager / specialist verzuim- en re-integratie

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding