Bijstelling plan van aanpak

Bijstelling plan van aanpak Wet Verbetering Poortwachter


Nadat een plan van aanpak is opgesteld door de werknemer, werkgever en eventuele casemanager volgen er telkens bijstellingen op het plan van aanpak. In deze bijstellingen wordt vastgelegd welke zaken er allemaal zijn uitgevoerd ten aanzien van de re-integratie. Het document dat je hiervoor kunt gebruiken is het formulier Invullen (Eerstejaars)evaluatie. Met dit formulier leg je de meest recente ontwikkelingen vast. Het is belangrijk deze bijstellingen periodiek vast te leggen om aan te tonen wat er in de tussentijd allemaal is gedaan om de re-integratie van de werknemer te bespoedigen. Nieuwe afspraken worden tevens in dit plan vastgelegd. Werkgever en werknemer ondertekenen beide deze bijstellingen.

Hoe vaak maak ik een bijstelling op het plan van aanpak?
Ons advies is om minimaal per 6 weken een bijstelling op het plan van aanpak te maken. Uiteraard alleen wanneer dit kan omdat er zaken zijn gewijzigd en van toegevoegde waarde zijn om in de bijstelling op te nemen. Zaken die je opneemt in dit verslag zijn besproken punten die zijn voortgekomen uit periodieke gesprekken tussen werkgever, werknemer en de eventuele casemanager van de ARBO dienst.

Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen van een bijstelling of hierover vragen hebben neem dan gerust contact op met een van onze verzuimexperts.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding