Kennisbank

Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter

Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter

Binnen 8 weken na de eerste ziektedag van de werknemer moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Een plan van aanpak volgens Wet Verbetering Poortwachter wordt in overleg tussen werknemer, werkgever en eventueel de casemanager samengesteld. Het is zaak een concreet plan van aanpak op te stellen waarin duidelijk vermeld staat wat werknemer en werkgever van elkaar mogen verwachten. Lees hier alles wat je moet weten over het opstellen van een degelijk plan en bekijk een voorbeeld plan van aanpak.
Bijstelling plan van aanpak Wet Verbetering Poortwachter

Bijstelling plan van aanpak Wet Verbetering Poortwachter

Nadat een plan van aanpak is opgesteld door de werknemer, werkgever en eventuele casemanager volgen er telkens bijstellingen op het plan van aanpak. In deze bijstellingen wordt vastgelegd welke zaken er allemaal zijn uitgevoerd ten aanzien van de re-integratie. Lees hier hoe en waarom deze bijstellingen gemaakt worden.
Structureel functionele beperkingen (SFB) en No Risk Polis

Structureel functionele beperkingen (SFB) en No Risk Polis

Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren of vinden van werk. Personen met een SFB status genieten een bepaalde status die als doel heeft werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Personen met een SFB status vallen onder de no risk polis. De no-riskpolis zorgt voor een compensatie van het salaris dat je als werkgever tijdens ziekte aan een medewerker moet doorbetalen. Lees hier alles wat je hierover moet weten!
Hoe omgaan met frequent verzuim?

Hoe omgaan met frequent verzuim?

Wanneer een werknemer drie of meer keer in een kalenderjaar heeft verzuimt is er sprake van frequent verzuim. Wanneer je als werkgever hiermee te maken krijgt is het zaak helder te hebben hoe het komt dat deze persoon frequent verzuimt. Lees hier hoe je als werkgever grip houdt op frequent verzuim.
Wat is een re-integratieverslag?

Wat is een re-integratieverslag?

Nadat een werknemer 91 weken ziek is stellen werkgever en werknemer een re-integratieverslag op. Dit verslag bestaat uit verschillende documenten die vanaf de 1e ziektedag zijn opgemaakt. Dit verslag geeft UWV inzicht in welke stappen er allemaal door de werkgever en werknemer zijn ondernomen op het gebied van de re-integratie. UWV toetst uiteindelijk of de werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht met betrekking tot deze re-integratie. Lees hier alles wat je moet weten over een re-integratieverslag.
Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?

Elke werkgever die werknemers in dienst heeft is verplicht een RI&E te hebben. In dit plan staan de mogelijke risico’s die binnen een bedrijf aanwezig zijn. Het doel hiervan is om deze te voorkomen. Lees hier alles wat je moet weten over een RI&E.
Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat

Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat

Wanneer een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze wordt door de werkgever aan de werknemer uitbetaald, echter kan deze naderhand door de werkgever bij UWV worden teruggevraagd.
Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding