Kennisbank

Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel OCTAS

Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel OCTAS

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) is een commissie die is opgericht om te onderzoeken hoe het arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland kan worden verbeterd en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Momenteel staat het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel onder druk. Dit komt met name door een tekort aan verzekeringsartsen bij UWV. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de laatste ontwikkelingen.
Medische informatie digitaal naar UWV sturen tijdens WIA aanvraag

Medische informatie digitaal naar UWV sturen tijdens WIA aanvraag

UWV heeft sinds 8 april 2024 het aanvraagformulier WIA voor werknemers vernieuwd. Het is nu mogelijk zelf documenten mee te sturen tijdens de aanvraag, waaronder medische documenten. Lees hier de voordelen van dit nieuwe aanvraagformulier.
Wanneer wel of geen recht op compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Wanneer wel of geen recht op compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte

In Nederland heeft een werknemer bij ontslag op initiatief van de werkgever recht op een transitievergoeding. De werkgever is deze transitievergoeding ook verschuldigd na twee jaar ziekte. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding in sommige gevallen terugvragen bij het UWV. Wij krijgen veel vragen over wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Wij leggen dat graag in dit artikel uit, dat wij in samenwerking met advocaat Jolien Macken van Valiant Advocatuur hebben geschreven.
0-35% arbeidsongeschikt, geen recht op WIA wat nu?

0-35% arbeidsongeschikt, geen recht op WIA wat nu?

In Nederland zijn er regelingen die werknemers beschermen wanneer zij geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW) spelen een cruciale rol in dit proces. Dit artikel zal de belangrijke informatie behandelen over de rechten en plichten van gedeeltelijk arbeidsongeschikte personen, met nadruk op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met deze situatie.
Wat zijn de gevolgen voor een werkgever zodra een werknemer ziek uit dient gaat?

Wat zijn de gevolgen voor een werkgever zodra een werknemer ziek uit dient gaat?

Ziek uit dienst: Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en hoe voorkom je het?
Onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen

Onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen

Waarom toegang tot een externe vertrouwenspersoon van cruciaal belang is lees je hier. Draag zorg voor een veilige werkomgeving!
Verklaring bedrijfsarts vervroegde WIA

Verklaring bedrijfsarts vervroegde WIA

Wanneer een zieke werknemer een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd aanvraagt heeft deze werknemer een ingevuld formulier (verklaring bedrijfsarts) nodig waarin de bedrijfsarts weergeeft wat de medische toestand is. Zonder dit formulier neemt UWV deze WIA-aanvraag niet in behandeling.
Voorbeeldtekst kenbaar maken Preventief Spreekuur bij werknemers

Voorbeeldtekst kenbaar maken Preventief Spreekuur bij werknemers

Werknemers mogen de bedrijfsarts bezoeken voor vragen over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten. Het is een manier om verzuim te voorkomen. Zo'n bezoek heet het preventief spreekuur. Als werkgever moet u uw werknemers hierover informeren. U kunt onderstaande tekst gebruiken om uw werknemers te informeren over het bestaan van het preventief spreekuur bij Peijnenburg Verzuimbegeleiding en hoe hiervoor een afspraak te maken.
Re-integratie van een werknemer woonachtig in het buitenland

Re-integratie van een werknemer woonachtig in het buitenland

Tegenwoordig werken er steeds meer buitenlandse werknemers in Nederland. Zolang een buitenlandse werknemer voor een Nederlands bedrijf werkt, geldt de Nederlandse wet- en regelgeving. Hoe ziet het proces eruit van een werknemer, werkzaam in Nederland, woonachtig in het buitenland die te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim? Hieronder leggen we dit voor je uit.
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers

Op 30 september bracht UWV een persartikel uit waarin het de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers aankondigde. Hieronder lees je wat deze vereenvoudiging inhoudt. En welke voordelen dit voor werkgever en werknemer heeft.
2e spoor wet poortwachter

2e spoor wet poortwachter

Zodra vaststaat dat een werknemer geen structurele (passende) arbeid kan verrichten bij zijn huidige werkgever dan is de werkgever verplicht om een re-integratie 2e spoor op te starten. Doel hiervan is om werkhervattingskansen van de verzuimende medewerker zo snel en veel mogelijk te vergroten. Lees hier alles wat je moet weten over het laten uitvoeren van een adequaat tweede spoor re-integratietraject.
Een dag van een casemanager ziektewet

Een dag van een casemanager ziektewet

Lees hier hoe een dag van een Casemanager Ziektewet eruit ziet.
Oordeel bedrijfsarts leidend bij beoordeling WIA

Oordeel bedrijfsarts leidend bij beoordeling WIA

Kabinet heeft plannen om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken opnieuw uit de ijskast gehaald. Al enige tijd wordt erover gesproken om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij het indienen van een WIA-aanvraag. Resultaat hiervan is dat een verzekeringsarts van UWV niet meer nodig is voor de medische toetsing. Lees hier welke impact dit heeft binnen de verzuimbegeleiding.
Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

Wanneer een werknemer ziek is kan het goed voor hem of haar zijn om op vakantie te gaan. Vakantie kan bijdragen aan een voorspoediger herstel. De werknemer is verplicht zijn vakantie kenbaar te maken bij zijn werkgever. Jaarlijks tijdens vakantieperiodes krijgen wij hier veel vragen over. Maar hoe zit het dan met de vakantiedagen? Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer? Hierover ontstaat regelmatig onduidelijkheid wat kan leiden tot frictie. Wij beantwoorden hieronder de meest gestelde vragen over vakantie in combinatie met ziekte. Tevens geven we advies hoe je onduidelijkheid over het opnemen van vakantie tijdens ziekte zoveel mogelijk kan voorkomen.
Wanneer ziek registreren tijdens corona?

Wanneer ziek registreren tijdens corona?

Deze vraag wordt ons de laatste tijd vaak gesteld. Je meldt een werknemer alleen ziek als hij door beperkingen (klachten) zijn werk niet kan doen. Heeft je werknemer geen klachten? Of heeft je werknemer wel klachten maar belemmeren deze hem of haar niet om het werk te kunnen doen? Dan hoef je hem of haar ook niet ziek te melden. Om dit te verduidelijken hebben wij het onderstaande stroomschema voor je beschikbaar gesteld.
Hoe omgaan met frequent verzuim?

Hoe omgaan met frequent verzuim?

Wanneer een werknemer drie of meer keer in een kalenderjaar heeft verzuimt is er sprake van frequent verzuim. Wanneer je als werkgever hiermee te maken krijgt is het zaak helder te hebben hoe het komt dat deze persoon frequent verzuimt. Lees hier hoe je als werkgever grip houdt op frequent verzuim.
Ik ga werken en ontvang een Ziektewet uitkering van UWV. Hoe zit het met mijn ZW-uitkering?

Ik ga werken en ontvang een Ziektewet uitkering van UWV. Hoe zit het met mijn ZW-uitkering?

Wanneer je een Ziektewet uitkering van UWV ontvangt en je tijdens deze ZW uitkering gaat werken wordt er 70% van je SV-loon in mindering gebracht op je ZW uitkering. Je geeft dit door aan UWV via het wijzigingsformulier of te bellen naar UWV. Hierdoor loont het om tijdens je ZW-uitkering te gaan werken omdat niet het volledige loon wordt gekort op je uitkering.
Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat

Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat

Wanneer een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze wordt door de werkgever aan de werknemer uitbetaald, echter kan deze naderhand door de werkgever bij UWV worden teruggevraagd.
Hoe een vervroegde IVA-uitkering aanvragen

Hoe een vervroegde IVA-uitkering aanvragen

Het is mogelijk om na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. Deze aanvraag moet voor de 68e week van ziekte (1 jaar en 3 maanden) gedaan worden. Je kunt maar een keer een vervroegde IVA uitkering aanvragen. Hierdoor is het van belang deze zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te sturen. Bij een vervroegde IVA- aanvraag geldt een ’duurzaamheidsbegrip’. Deze beoordeling is dus anders dan bij een reguliere beoordeling na wachttijd WIA. Bij een vervroegde aanvraag geldt dat onder duurzaam alleen wordt verstaan een medische stabiele of nog verslechterde situatie.
Wat is een re-integratieverslag?

Wat is een re-integratieverslag?

Nadat een werknemer 91 weken ziek is stellen werkgever en werknemer een re-integratieverslag op. Dit verslag bestaat uit verschillende documenten die vanaf de 1e ziektedag zijn opgemaakt. Dit verslag geeft UWV inzicht in welke stappen er allemaal door de werkgever en werknemer zijn ondernomen op het gebied van de re-integratie. UWV toetst uiteindelijk of de werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht met betrekking tot deze re-integratie. Lees hier alles wat je moet weten over een re-integratieverslag.
Bijstelling plan van aanpak Wet Verbetering Poortwachter

Bijstelling plan van aanpak Wet Verbetering Poortwachter

Nadat een plan van aanpak is opgesteld door de werknemer, werkgever en eventuele casemanager volgen er telkens bijstellingen op het plan van aanpak. In deze bijstellingen wordt vastgelegd welke zaken er allemaal zijn uitgevoerd ten aanzien van de re-integratie. Lees hier hoe en waarom deze bijstellingen gemaakt worden.
Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter

Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter

Binnen 8 weken na de eerste ziektedag van de werknemer moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Een plan van aanpak volgens Wet Verbetering Poortwachter wordt in overleg tussen werknemer, werkgever en eventueel de casemanager samengesteld. Het is zaak een concreet plan van aanpak op te stellen waarin duidelijk vermeld staat wat werknemer en werkgever van elkaar mogen verwachten. Lees hier alles wat je moet weten over het opstellen van een degelijk plan en bekijk een voorbeeld plan van aanpak.
Structureel functionele beperkingen (SFB) en No Risk Polis

Structureel functionele beperkingen (SFB) en No Risk Polis

Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren of vinden van werk. Personen met een SFB status genieten een bepaalde status die als doel heeft werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Personen met een SFB status vallen onder de no risk polis. De no-riskpolis zorgt voor een compensatie van het salaris dat je als werkgever tijdens ziekte aan een medewerker moet doorbetalen. Lees hier alles wat je hierover moet weten!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding