Vervroegde IVA-uitkering aanvragen

Hoe een vervroegde IVA-uitkering aanvragen


Een IVA-uitkering is een uitkering waarop een werknemer recht heeft wanneer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je kunt de aanvraag hiervoor indienen bij UWV. UWV spreekt van duurzame arbeidsongeschiktheid wanneer de werknemer niet meer dan 20% van zijn laatstverdiende loon kan verdienen. Een ander criteria waaraan voldaan moet worden is dat de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid. Het UWV vertaalt dit als een zeer kleine/ geringe kans op herstel en hanteert daarbij een periode van 5 jaar.

Hoe kan ik een vervroegde IVA-uitkering aanvragen?
Het is mogelijk om na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. Deze aanvraag moet voor de 68e week van ziekte (1 jaar en 3 maanden) gedaan worden. Je kunt maar een keer een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Hierdoor is het van belang deze zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te sturen. Bij een vervroegde IVA-aanvraag geldt een ’duurzaamheidsbegrip’. Deze beoordeling is dus anders dan bij een reguliere beoordeling na wachttijd WIA. Bij een vervroegde aanvraag geldt dat onder duurzaam alleen wordt verstaan een medische stabiele of nog verslechterde situatie.

Om als werknemer de uitkering aan te vragen heb je van de bedrijfsarts het formulier ‘Verklaring bedrijfsarts’ nodig. Deze heb je nodig om mee te sturen met je aanvraag. De bedrijfsarts motiveert in deze verklaring waarom die van mening is dat er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Deze verklaring kun je vinden via https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/verklaring-bedrijfsarts.doc.

Hulp nodig?
Schakel hulp in van je arbodienst om er zeker van te zijn dat het vervroegd aanvragen een kans van slagen heeft. Door hulp van een expert in te schakelen zorg je ervoor dat alles zo goed mogelijk en volledig mogelijk wordt aangevraagd.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding