Voorbeeldtekst kenbaar maken Preventief Spreekuur bij werknemers


Preventief spreekuur - het recht om een bedrijfsarts te consulteren
Het preventief spreekuur, is bedoeld voor werknemers om een bedrijfsarts te bezoeken, ook als je niet ziek bent.

Wanneer naar een bedrijfsarts?
Wanneer je vragen hebt over jouw gezondheid in relatie tot het werk, werkomstandigheden of als je (dreigend) verzuim van je werk wilt voorkomen, dan kun je gebruik maken van het preventief spreekuur. Want door preventief in gesprek te gaan met een bedrijfsarts, kun je voorkomen dat je uitvalt.

Het preventief spreekuur is nadrukkelijk niet bedoeld voor de behandeling van medische, niet-werkgerelateerde klachten. Daarvoor moet je bij de eigen huisarts of medisch specialist zijn.

Preventief spreekuur aanvragen
Het open spreekuur vraag je aan door te bellen met onze casemanager van Peijnenburg Verzuimbegeleiding, onze adviseur op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Het telefoonnummer en/of e-mailadres is <invullen door werkgever>.

Anoniem
Je bezoek aan de bedrijfsarts is en blijft anoniem. Wij worden hierover niet geïnformeerd.

Kosten
Aan het bezoek van het open spreekuur zijn voor de werknemer zelf geen kosten verbonden.

Privacy
De privacy van spreekuurbezoekers is uiteraard gewaarborgd. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en er worden geen mededelingen (zonder toestemming van de werknemer) gedaan over wat tijdens het open spreekuur ter sprake komt. Gegevens worden vastgelegd in het medisch dossier bij de bedrijfsarts en vallen onder de wet bescherming persoonsgegevens en medisch geheim.

Meer weten?
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met onze casemanager van Peijnenburg Verzuimbegeleiding.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding