Privacybeleid Peijnenburg VerzuimbegeleidingPrivacybeleid Peijnenburg Verzuimbegeleiding

Peijnenburg Verzuimbegeleiding is verwerker van persoonsgegevens. Naar onze kwaliteitsstandaarden achten wij ons naast de werkgever evenzeer verantwoordelijk. Wij hebben mede daarom ons privacybeleid vastgesteld die voor werkgever en hun medewerkers desgevraagd ter inzage beschikbaar wordt gesteld.

Via info@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl kunt u het privacybeleid ter inzage aanvragen.

U kunt met vragen of meldingen terecht bij de functionaris Persoonsgegevens van Peijnenburg Verzuimbegeleiding, Frank Schmidt, hij is bereikbaar via fg@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl.


Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding