Privacy beleid Peijnenburg Verzuimbegeleiding


Peijnenburg Verzuimbegeleiding is verwerker van persoonsgegevens. Naar onze kwaliteitsstandaarden achten wij ons naast werkgever evenzeer verantwoordelijk. Wij hebben mede daarom ons privacy beleid vastgesteld die voor werkgever (als verantwoordelijke) en hun medewerkers desgevraagd ter inzage beschikbaar wordt gesteld.

Daarin worden bijvoorbeeld de beveiligde toepassingen beschreven, etc. Via de button contact van onze website kunt u deze inzage aanvragen.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding