Hoe vraag ik een Second Opinion aan?

Procedure Second Opinion en Deskundigenoordeel


Second opinion door werknemer
Het doel van een second opinion bedrijfsarts is het bieden van een mogelijkheid aan medewerkers om een onafhankelijk advies inzake de het medische oordeel van de bedrijfsarts in te winnen. Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts aanvragen. Het kabinet heeft deze maatregelen genomen om werknemers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of instelling dan de eerdere bedrijfsarts. De kosten voor het afnemen van een second opinion worden in rekening gebracht bij de werkgever. Wanneer een werknemer het niet eens is met de rapportage van de bedrijfsarts kan hij of zij het beste in eerste instantie contact opnemen met een van de casemanagers van Peijnenburg Verzuimbegeleiding. Vanuit daar wordt de procedure second opinion bedrijfsarts verder afgestemd.

Deskundigenoordeel door werknemer
Wanneer een werknemer het niet eens is met de manier van re-integreren kan werknemer een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. UWV geeft dan een oordeel over de situatie. De beslistermijn van deze beoordeling ligt tussen de 2 en 4 weken. Een deskundigenoordeel heeft geen opschortende werking. Het is dus niet zo dat een werknemer in afwachting van dit oordeel zich niet hoeft te houden aan de gestelde re-integratieverplichtingen. De kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel voor een werknemer bedraagt € 100,- per aanvraag.

Second Opinion door werkgever | Deskundigenoordeel
Als werkgever kun je geen second opinion aanvragen. Wanneer je het als werkgever niet eens bent met hoe de re-integratie verloopt kun je bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel over de situatie. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel werkgever als werknemer mag een deskundigenoordeel aanvragen. Voor een werkgever bedragen de kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel € 400,- per aanvraag

Wenst u een Second Opinion?
Bij het bieden van een goede dienstverlening is het geven van gedegen re-integratieadviezen voor Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. van groot belang. Daarbij behoort een goed beeld van de medische situatie van een medewerker. Indien een medewerker van mening is dat de bedrijfsarts de medische situatie niet goed inschat, kan de medewerker een verzoek doen om een 2nd opinion van een onafhankelijk bedrijfsarts. Een 2nd opinion kan niet worden aangevraagd indien de medewerker het niet eens is met het afgegeven re-integratieadvies. Indien een werknemer het niet eens is met het afgegeven re-integratieadvies kan hij of zij een deskundigenoordeel aanvragen.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met uw casemanager of Seline van der Reest via 06-15485764.


Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding