Second opinion bedrijfsarts


Procedure second opinion bedrijfsarts

Het doel van een second opinion bedrijfsarts is het bieden van een mogelijkheid aan medewerkers om een onafhankelijk advies inzake de het medische oordeel van de bedrijfsarts in te winnen.

Bij het bieden van een goede dienstverlening is het geven van gedegen re-integratieadviezen voor Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. van groot belang. Daarbij behoort een goed beeld van de medische situatie van een medewerker. Indien een medewerker van mening is dat de bedrijfsarts de medische situatie niet goed inschat, kan de medewerker een verzoek doen om een 2nd opinion van een onafhankelijk bedrijfsarts.
Een 2nd opinion kan niet worden aangevraagd indien de werknemer het niet eens is met het afgegeven re-integratieadvies.

Bij Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. (PV) ziet de procedure voor het tot stand komen van een second opinion bedrijfsarts door een medewerkers er als volgt uit:

Nr.

Wie

Processtap

Benodigde input

1.

Medewerker klant

De medewerker meldt zich bij de casemanager van PV met een verzoek tot 2nd opinion

Nvt.

2.

Casemanager

De casemanager informeert de bedrijfsarts dat er voor een medewerker een 2nd opinion dient te worden aangevraagd.

Gegevens medewerker

Gegevens bedrijfsarts

3.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt de aanvraag voor een 2nd opinion. Indien de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om een 2nd opinion verzoek af te wijzen, dan dient hij dit gemotiveerd aan te geven.

Verzuimdossier Compucase

4.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts informeert de casemanager dat een 2nd opinion doorgezet kan worden naar een onafhankelijk bedrijfsarts

Verzuimdossier Compucase

5.

Casemanager

De casemanager stuurt de medewerker een formulier om de onafhankelijke bedrijfsarts te machtigen om zijn dossier in te zien.

Machtigingsformulier overdracht dossier

6.

Medewerker klant

De medewerker ondertekent de machtiging en stuurt derze retour naar Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V.

Getekende machtiging overdracht dossier.

7.

Casemanager

De casemanager neemt contact op met de backoffice van e Bedrijfsartsengroep, deze plannen een afspraak voor een 2nd opinion in bij de ‘Landelijke Pool Second Opinion Bedrijfsartsen’ en stuurt de getekende machtiging naar de backoffice Bedrijfsartsengroep

Gegevens 2nd opinion arts

Agenda 2nd opinion arts

Gegevens medewerker

8.

Casemanager

De casemanager verzoekt de directie om de onafhankelijke bedrijfsarts te laten machtigen voor toegang tot het medisch dossier in Compucase

9.

Casemanager

De casemanager verstuur de uitnodiging voor de 2nd opinion bedrijfsarts naar de medewerker

Uitnodigingsbrief spreekuur

10.

Directie PV

De directie van Peijnenburg Verzuimbegeleiding BV vraagt de beheerder van Compucase om de onafhankelijke bedrijfsarts te machtigen tot het dossier van de aanvrager 2nd opinion

Naam bedrijfsarts, BIG nummer bedrijfsarts, naam medewerker.

11.

2nd opinion Bedrijfsarts

De 2nd opinion bedrijfsarts, voegt de ondertekende machtiging toe aan het medisch dossier, beoordeeld de medische informatie, geeft zijn oordeel hierover, informeert de oorspronkelijke bedrijfsarts en maakt een verslag voor het medische dossier van de medewerker.

Medisch dossier Compucase

Getekende machtiging overdracht dossier.

12.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts neemt het verslag van de 2nd opinion bedrijfsarts op in het medische dossier van de medewerker

Medisch dossier Compucase

13.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts informeert de casemanager dat de 2nd opinion heeft plaatsgevonden.

Verzuimdossier Compucase

14.

Casemanager

De casemanager informeert de (financiële) administratie dat de 2nd opinion bedrijfsarts heeft plaats gevonden.

Contactgegevens klant

Gegevens medewerker

15.

(Financiële) Administratie

De (financiële) administratie stelt de factuur voor de 2nd opinion op, verwerkt deze, en verstuurt de factuur naar de klant.

Contactgegevens klant

Factuur


Indien bij de uitvoer van bovenstaande processtappen digitaal gegevens uitgewisseld worden tussen partijen, zal dat atlijd gedaan worden via een beveiligde verbinding en/of het versleutelen van de gegevens.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding