Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter

Plan van aanpak voorbeeld wet poortwachter


Binnen 8 weken na de eerste ziektedag van de werknemer moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Een plan van aanpak volgens Wet Verbetering Poortwachter wordt in overleg tussen werknemer, werkgever en eventueel de casemanager samengesteld. Het is zaak een concreet plan van aanpak op te stellen waarin duidelijk vermeld staat wat werknemer en werkgever van elkaar mogen verwachten. Hierdoor is ons advies om als werkgever en werknemer met elkaar om tafel te gaan zitten om dit plan op te stellen. Hierdoor zorg je ervoor dat er geen verrassingen in komen te staan en dat de neuzen met betrekking tot de re-integratie dezelfde kant opstaan. Nadat het plan is opgesteld wordt deze telkens geüpdatet. Dit gebeurd middels een bijstelling op het bestaande plan van aanpak. Ons advies is deze bijstelling minimaal per 6 weken te laten plaatsvinden. Hiervoor gebruik je het formulier Eerstejaarsevaluatie. Het plan van aanpak en de bijstellingen daarop dienen telkens door werkgever en werknemer ondertekend te worden.

Voorbeeld Plan van Aanpak
Vaak wordt ons de vraag gesteld of wij een voorbeeld hebben van hoe zo'n plan van aanpak er ongeveer uit moet komen te zien. Om hierin te voorzien hebben we een voorbeeld opgesteld, zie PDF bestand hieronder. Als voorbeeld hebben we een fictieve casus van een secretaresse genomen:
Voorbeeld opstellen plan van aanpak Wet Poortwachter

Waarom hierin investeren?
Het plan van aanpak is het 1e document wat werkgever en werknemer gezamenlijk opstellen. Dit is het vertrekpunt van de verdere re-integratie. Ons advies is ten allen tijden een plan van aanpak op te stellen binnen 8 weken na de 1e ziektedag. Je weet tenslotte nooit hoe het herstel vordert. Indien dit plan te laat wordt opgesteld of hieruit onvoldoende is gebleken wat werkgever en werknemer aan een succesvolle re-integratie hebben gedaan loop je het risico een loonsanctie opgelegd te krijgen van UWV. UWV doet na 2 jaar ziekte namelijk de toetsing of er voldoende inspanningen zijn verricht door de werkgever en werknemer. Het plan van aanpak maakt onderdeel uit van deze toetsing.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een goed plan van aanpak? Wij ondersteunen je graag!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding