Wanneer spreken we van frequent verzuim?

Hoe omgaan met frequent verzuim?


Wanneer een werknemer drie of meer keer in een kalenderjaar heeft verzuimt is er sprake van frequent verzuim. Wanneer je als werkgever hiermee te maken krijgt is het zaak helder te hebben hoe het komt dat deze persoon frequent verzuimt. Om grip te houden op frequent verzuim, en ter preventie van mogelijk meer of langdurig verzuim, is het zinvol om structureel gesprekken te voeren met medewerkers die dreigen frequent te verzuimen. Dit zijn niet altijd makkelijke gesprekken. Echter krijg je door hierover een open en niet oordelend gesprek te houden vaak de feiten op tafel waarom iemand zich vaak ziekmeld. Vervolgens kunnen de werkgever en werknemer afspraken maken over de verdere samenwerking. Ons advies is om hetgeen wat met elkaar is afgesproken schriftelijk vast te leggen. Als werkgever kun je er ook voor kiezen een driegesprek te voeren met de leidinggevende, HR en de werknemer. Zo krijg je een nog bredere blik op de situatie. Onze casemanagers kunnen eventueel ook hierbij ondersteunen.

Hieronder vind je de tips opgesomd hoe een frequent verzuimgesprek aan te vliegen:

  • Voer het gesprek niet tijdens de ziekte, maar wanneer de werknemer weer beter is.
  • Leg het doel van het gesprek uit, en voer een open en niet oordelend gesprek.
  • Maak met elkaar afspraken over hoe verder en leg deze vast.
  • Leg de gevolgen van frequent verzuim uit (vervanging, productieverlies etc.)
  • Probeer de medische oorzaak buiten beschouwing te laten.

Vragen die je kan stellen tijdens het gesprek zijn:

  • Is er een verband tussen het werk en de ziekmelding?
  • Zijn er acties ondernomen waardoor frequent verzuim wordt voorkomen? Zo nee, welke acties zou je eventueel kunnen inzetten?
  • Kunnen wij als werkgever iets voor je betekenen zodat verzuim voorkomen wordt?

Om je hierin te steunen en je de juiste handvatten toe te reiken hebben we het onderstaand frequent verzuim format gemaakt. Je kunt deze downloaden en gebruiken voor het maken van je gespreksverslag.
Format vastlegging frequent verzuimgesprek

Heb je te maken met iemand die frequent verzuimt en heb je hierbij ondersteuning nodig?
Wij helpen je graag!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding