Externe vertrouwenspersoon

Onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen


Een vertrouwenspersoon is iemand die beschikbaar is om te luisteren, ondersteuning te bieden en vertrouwelijk advies te geven aan mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Ze kunnen werkzaam zijn in verschillende omgevingen, zoals scholen, bedrijven, instellingen of gemeenschappen. Een vertrouwenspersoon is er om te helpen bij het omgaan met persoonlijke problemen, conflicten, discriminatie, intimidatie of andere moeilijkheden die iemand kan ervaren. Ze bieden een veilige ruimte voor het delen van zorgen en kunnen indien nodig doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners. Het doel van een vertrouwenspersoon is om een ondersteunende en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin mensen hun problemen kunnen bespreken en oplossingen kunnen verkennen.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Het wetsvoorstel om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen is aangenomen. Per 1 juli 2023 is het voor werkgevers verplicht om werknemers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon. Deze wet wordt nog verder uitgewerkt. Hoe deze wet er exact komt uit te zien wordt later bekend. Het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon is totdat deze nieuwe wet definitief is niet direct wettelijk verplicht. Wel kan het zo zijn dat dit in bepaalde sectoren/branches verplicht wordt gesteld gezien de aard van de werkzaamheden. Dit is met name in beroepen waarbij werknemers beschermd moeten worden tegen psychosociale arbeidsbelasting. Als dat van toepassing is dan heeft het bedrijf hiervoor een beleid opgesteld waarin dit is opgenomen. Bedrijven die bij onze arbodienst zijn aangesloten hebben automatisch de beschikking tot een externe vertrouwenspersoon. Mede vanwege de velen nieuwsberichten over ongewenst gedrag en omgangsvormen is ons advies aan bedrijven om ten allen tijden werknemers toegang te verlenen tot een externe vertrouwenspersoon.

Opleiding

Een opleiding tot vertrouwenspersoon richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis om effectief te kunnen functioneren als vertrouwenspersoon. De opleiding behandelt onderwerpen zoals communicatie, luistervaardigheden, het omgaan met vertrouwelijkheid, het herkennen van signalen van ongewenst gedrag en het begeleiden van mensen in moeilijke situaties. Het doel van de opleiding is om professionals op te leiden die kunnen fungeren als vertrouwenspersoon en een veilige omgeving kunnen bevorderen. Er zijn diverse opleidingen die worden aangeboden. Onze vertrouwenspersonen zijn volledig gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Verschil tussen een interne en externe vertrouwenspersoon

Een interne vertrouwenspersoon is iemand die werkzaam is binnen dezelfde organisatie of instelling waarin de persoon die hulp zoekt actief is. Ze kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn die speciaal zijn opgeleid om de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Interne vertrouwenspersonen hebben meestal een goede kennis van de organisatie, de werkcultuur en de procedures die binnen die specifieke context gelden. Dit kan voordelen bieden, zoals gemakkelijke toegang en bekendheid met de interne dynamiek van de organisatie.

Daarentegen is een externe vertrouwenspersoon iemand die buiten de organisatie of instelling werkt waarin de persoon die hulp zoekt actief is. Ze kunnen bijvoorbeeld onafhankelijke consultants of professionals zijn die zijn ingehuurd om vertrouwenspersoonlijke diensten te verlenen aan een breed scala aan organisaties. Externe vertrouwenspersonen hebben geen direct belang bij de organisatie en kunnen daardoor als objectiever worden beschouwd. Ze kunnen een gevoel van neutraliteit bieden en mensen helpen zich vrijer te uiten zonder zich zorgen te maken over mogelijke belangenverstrengelingen binnen de organisatie.

Zowel een interne als externe vertrouwenspersoon heeft als doel om vertrouwelijkheid, ondersteuning en advies te bieden aan degenen die hun hulp zoeken. Mocht je werkgever bij onze arbodienst zijn aangesloten dan is het mogelijk om een beroep te doen op een van onze onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. Dat kan via https://www.peijnenburgverzuimbegeleiding.nl/diensten/vertrouwenspersoon

Mocht je als werkgever nog niet bij ons zijn aangesloten en je werknemers de mogelijkheid willen geven om hiervan gebruik te maken neem dan contact met ons op via 0411-724860 of administratie@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding