Wat is een re-integratieverslag?

Wat is een re-integratieverslag?


Nadat een werknemer 91 weken ziek is stellen werkgever en werknemer een re-integratieverslag (RIV) op. Dit verslag bestaat uit verschillende documenten die vanaf de 1e ziektedag zijn opgemaakt. Dit verslag geeft UWV inzicht in welke stappen er allemaal door de werkgever en werknemer zijn ondernomen op het gebied van de re-integratie. UWV toetst uiteindelijk of de werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht met betrekking tot deze re-integratie.

Waaruit bestaat een RIV?
Een RIV bestaat uit verschillende documenten. Het is noodzakelijk vanaf dag 1 dat een werknemer ziek is al deze documenten tijdig op te stellen en te ondertekenen. Wanneer je zaken vooruitschuift en niet tijdig opstelt kan dit leiden tot consequenties bij de UWV toetsing. De onderstaande documenten maken onderdeel uit van het RIV:
- Probleemanalyse en eventuele bijstellingen hierop
- Plan van aanpak met bijbehorende wijzigingen/aanpassingen hierop
- Eerstejaarsevaluatie
- Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
- Eindevaluatie

Om het re-integratieverslag definitief te maken dient de werknemer ook nog een formulier naar UWV te sturen. Dat is het formulier Medische informatie. Dit document wordt opgesteld door de bedrijfsarts en mag uitsluitend door de werknemer naar UWV worden opgestuurd.

Waarom is een re-integratieverslag nodig?
Sinds 2001 is Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Het doel van deze wet is om werknemers zo goed en snel mogelijk te laten terugkeren binnen het werkveld. Om dit te bewerkingen zijn er documenten en stappen binnen deze wet gemaakt. Dit geeft werkgevers en werknemers handvatten bij het volgen van Wet Verbetering Poortwachter. Het re-integratieverslag is een bundeling van al de documenten en stappen die zijn gezet tijdens de ziekteperiode. Met dit document tonen werkgever en werknemer aan welke stappen er allemaal zijn ondernomen tijdens de ziekteperiode.

Welke consequenties hangen er aan een onvolledig RIV?
Wanneer een re-integratieverslag onvoldoende is kan UWV besluiten een loonsanctie aan de werkgever op te leggen. Werkgever dient de werknemer dan nog 1 jaar extra loon door te betalen. Ook blijven al de re-integratieverplichtingen gedurende dat jaar bij de werkgever liggen.

Heb je vragen over het opstellen van een re-integratieverslag? Neem dan contact op met een van onze Arbeidsdeskundigen of Casemanagers.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding