Wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Structureel functionele beperkingen (SFB) en No Risk Polis


Wat is SFB?
Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren of vinden van werk. Personen met een SFB status genieten een bepaalde status die als doel heeft werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Personen met een SFB status vallen onder de no risk polis.

Wat is een no risk polis?
De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:
- een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt
- geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
- geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Deze regeling is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen zonder dat zij daarbij extra risico lopen.

Voordelen van een no-risk polis?
De no-riskpolis zorgt voor een compensatie van de verzuimkosten (loonkosten) dat je als werkgever tijdens ziekte aan een medewerker moet doorbetalen. De zieke werknemer krijgt een Ziektewetuitkering via het UWV indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Als deze medewerker 2 jaar ziek blijft, dan wordt een nieuwe WIA-uitkering niet aan je doorberekend. Omdat de loonkosten via het UWV gecompenseerd worden, heb je een lagere schadelast bij je verzuimverzekeraar. Een lagere schadelast heeft vaak een positief effect op je toekomstige premie.

Voorwaarden om te voldoen aan een No-Risk Polis
U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. UWV beoordeelt dan of hij of zij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een No-Risk Polis kun je vinden op de website van UWV via https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte/voorwaarden-voor-de-no-riskpolis.

Bij het aannamebeleid uitvragen
Om te weten of iemand onder de No Risk Polis valt is het handig dit uit te vragen bij je aannamebeleid. Op verzoek van de werkgever is de werknemer verplicht om mee te werken aan het verstrekken van deze informatie. De eerste 2 maanden van het dienstverband is de werknemer dat niet verplicht. Vraag dit daarom standaard uit nadat de 1e 2 maanden van het dienstverband zijn verstreken. Zo weet je of je als werkgever aanspraak maakt op deze vergoeding bij ziekte. Heb je vragen over SFB of de No Risk Polis? Plan een afspraak in of bel met een van onze werknemers.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding