Afwisselend en uitdagend!

Een dag van een casemanager ziektewet


Na een kort praatje te hebben gemaakt met mijn collega’s en een lekker bakkie koffie te hebben getapt start ik mijn PC op. Ik begin vandaag met het bekijken van de binnengekomen ziekmeldingen. Deze bekijk ik, daar waar nodig vraag ik meer informatie uit bij de werkgever, plan ik gesprekken bij mezelf of oproepen bij de bedrijfsarts in.

Daarna start ik met mijn takenlijst, ik bel werknemers om de voortgang en werkhervatting te bespreken. Plotseling krijg ik een telefoontje van een werkgever, er is iemand uitgevallen en ze denken dat het een lang verzuim gaat worden. De vraag is of ik kan bellen met de werknemer om de voortgang te bespreken? Direct na dit gesprek bel ik deze werknemer, hij zit er helemaal doorheen en weet geen raad met zijn situatie. Personen om hem heen zeggen tegen hem dat hij een burn-out heeft. Ik hoor het verhaal van deze werknemer aan, en plan hem z.s.m. bij de bedrijfsarts in voor re-integratieadvies en het afnemen van een probleemanalyse. Er spelen allerlei zaken in de privésituatie. Zijn uitval heeft niets met het werk te maken geeft hij aan. Het is nu allemaal teveel geworden waardoor werknemer niet in staat is om te werken. Ik geef aan dat het consult met de bedrijfsarts afgewacht moet worden, en hij uiteindelijk de belastbaarheid van de werknemer vaststelt en advies zal geven wat de mogelijkheden m.b.t. werk zijn. Hoe sneller hij hier terecht kan, hoe sneller hij goed re-integratieadvies krijgt wat de verzuimduur aanzienlijk zal verkorten.

Nadat ik de ziekmeldingen van mijn klanten heb doorlopen staat een MS-Teams meeting gepland met een werknemer die haar WIA-aanvraag moet indienen bij UWV. Zij werkt als administratief medewerker bij een klein bedrijf met 3 personeelsleden en is inmiddels bijna 2 jaar ziek. Ze heeft nog nooit in haar leven te maken gehad met UWV en vindt het spannend om deze aanvraag in te dienen. Ze heeft mij gevraagd om dit samen te doen zodat ze er zeker van is dat de aanvraag volledig en goed is ingevuld. Via MS-Team deelt ze haar scherm met mij, gezamenlijk vullen we haar WIA aanvraag in. Ik loods haar door de vragen van het UWV heen. Nadat we de aanvraag hebben verstuurd leg ik haar het vervolg uit. Haar werkgever zal de benodigde documenten voor het re-integratieverslag nasturen. De medische informatie die de werknemer van de bedrijfsarts heeft ontvangen stuurt ze vandaag nog op naar UWV met de antwoordenvelop die ze van UWV heeft ontvangen. Nu is het wachten op de beoordeling van UWV. Alle stappen binnen Wet verbetering Poortwachter zijn tijdig en adequaat doorlopen. We zien deze beoordeling daarom met vertrouwen tegemoet.

Het is nu ongeveer 12:15 uur, tijd voor een wandeling met mijn collega’s. Na de wandeling gaan we nog even samen zitten om wat te eten en bij te kletsen. Om 12:45 start ik de auto richting Eindhoven. Ik heb daar een klantevaluatie met een werkgever met meer dan 100 werknemers. Bij klanten met meer dan 100 werknemers houden we jaarlijks een klantevaluatie om terug en vooruit te blikken op de verzuimbegeleiding. En vooral te kijken hoe we werknemers nog beter naar vermogen kunnen inzetten, en verzuim zoveel mogelijk kunnen voorkomen! We doorlopen gezamenlijk de verzuimcijfers. Het gemiddelde is ondanks de coronapandemie licht gedaald wat positief is. Dit ICT bedrijf had het geluk dat werknemers met klachten gewoon vanuit huis konden doorwerken. Ik heb wel een trend ontdekt in het mentaal verzuim. Als tip geef ik mee dat het mogelijk is om via een partner van ons een versneld behandeltraject te faciliteren voor werknemers met een mentale disbalans. De bedrijfsarts zal dan hiernaar kijken en kan indien nodig een doorverwijzing opmaken en werknemer doorverwijzen naar deze versnelde behandelingen. Binnen 10 dagen kunnen ze dan al terecht voor een intake i.p.v. dat ze soms meer dan een half jaar moeten wachten vanwege opgelopen wachtlijsten. De werkgever is blij met deze tip en staat er voor open werknemers hierin te faciliteren. Werknemers krijgen hierdoor sneller handvatten hoe om te gaan met situaties en worden snel adequaat behandelt. Uit ervaring weet ik dat dit de totale verzuimduur drastisch zal verminderen.

Aan het eind van de dag bekijk ik de ziekmeldingen die door de dag heen nog zijn binnengekomen. Het verslag van de klantevaluatie heb ik uitgewerkt, door een collega laten reviewen en verstuurd naar de werkgever. Nu zit alles nog vers in mijn hoofd, de aantekeningen van ons gesprek had ik bij de hand. Ik voer nog wat telefoongesprekken met klanten, werknemers en de bedrijfsarts en mijn dag zit erop. Op naar een nieuwe dag; benieuwd wat er morgen op mijn pad komt!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding