Ontvang je uitbetaalde transitievergoeding terug van UWV

Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat


Wanneer een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze wordt door de werkgever aan de werknemer uitbetaald, echter kan deze naderhand door de werkgever bij UWV worden teruggevraagd. Dit kan volgens de compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Compensatie kan worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoedingen. Ook bij een vervroegde IVA-uitkering maak je hier als werkgever aanspraak op. Je komt in aanmerking voor deze vergoeding als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
- De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd nadat de werknemer 2 jaar is ziek geweest.
- De werknemer is bij de beëindiging van het dienstverband nog ziek.
- Er is een transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Transitievergoeding terugvragen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat

Welke documenten heb ik nodig voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding?
Voor het aanvragen van compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je als werkgever een E-herkenning nodig. Zorg dat je deze hebt alvorens je deze aanvraag door ons laat indienen. Je kunt E-herkenning aanvragen via https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen. De onderstaande documenten heeft UWV nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen:
- De arbeidsovereenkomst van de werknemer
- Bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan (vaststellingsovereenkomst of opzegbrief)
- Totale duur van de arbeidsovereenkomst
- Op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt
- Bewijs van het uitbetalen van de transitievergoeding met betaaldatum
- Berekening van de uitbetaalde transitievergoeding
- Loonstrook van een periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was
- Loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is

Tot wanneer kan ik deze compensatie aanvragen bij UWV?
Je kunt de compensatie aanvragen binnen 6 maanden na het volledig uitbetalen van de transitievergoeding

Hulp bij het aanvragen van de compensatie transitievergoeding
Wij ondersteunen regelmatig met het aanvragen van deze vergoeding. Neem hierover contact met ons op.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding