Waar moet ik op letten en hoe geef ik deze re-integratie vorm

Re-integratie van een werknemer woonachtig in het buitenland


Tegenwoordig werken er steeds meer buitenlandse werknemers in Nederland. Zolang een buitenlandse werknemer voor een Nederlands bedrijf werkt, geldt de Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer er een CAO gehanteerd wordt, is deze ook van toepassing op buitenlandse werknemers. Evenals het bedrijfsreglement, het verzuimprotocol en de geldende afspraken in de arbeidsovereenkomst. Hoe ziet het proces eruit van een werknemer, werkzaam in Nederland, woonachtig in het buitenland die te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim? Hieronder leggen we dit voor je uit.

Ziekte bij een werknemer werkzaam in Nederland en woonachtig in het buitenland

Wanneer een werknemer ziek is, gaat de Wet verbetering Poortwachter gelden. Er zijn geen uitzonderingen voor werknemers woonachtig in het buitenland. Dit zorgt soms voor complexe situaties. Het inkomen van werknemers in Nederland ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan in landen als Polen, Roemenië en Bulgarije.

Een 2e spoor traject voor buitenlandse werknemers

Wanneer een werknemer niet meer volledig terug kan keren in eigen werk en op zoek moet naar een passende baan bij een andere werkgever, verlangt het UWV dat het 2e spoor traject tijdig wordt opgestart. Tijdens een 2e spoor traject wordt een werknemer begeleidt in zijn zoektocht naar een passende baan bij een andere werkgever.

Wanneer de gezinssituatie van de betreffende werknemer zich in het buitenland afspeelt, kan het zomaar zijn dat het vinden van passend werk in Nederland niet tot de mogelijkheden behoort. In zo’n situatie is het van belang dat de werknemer er alles aan doet en aannemelijk maakt dat hij/zij naar passend werk bij een andere werkgever in het land waarin werknemer woont heeft gezocht. Passend werk is werk wat past bij de belastbaarheid van de werknemer. Bovenstaande situatie komt regelmatig voor bij bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Zij zijn bijvoorbeeld voor een aantal dagen per week beschikbaar als vrachtwagenchauffeur voor een Nederlands bedrijf. Dit wordt gecombineerd met de thuissituatie door vervolgens weer een aantal dagen thuis te zijn. Vrachtwagenchauffeurs overnachten tijdens hun werk in de cabine van de vrachtwagen.

Inzake deze kwestie is er contact geweest met een arbeidsdeskundig klantadviseur van het UWV. Aangezien er in deze situaties momenteel geen maatwerk is, mag er niet worden afgeweken van het 2e spoor traject. Dit ondanks het feit dat er vaak een financiële prikkel ontbreekt om in het eigen land aan het werk te gaan. In de praktijk zien we namelijk dat de Nederlandse werkgever de werknemer vaker uitbetaalt dan dat de werknemer in eigen land passend werk verricht. Dit omdat het loon in eigen land aanzienlijk lager ligt dan dat in Nederland. Het UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen die zijn geleverd en niet het eindresultaat. Dit betekent dat wanneer je voldoende kunt aantonen dat een werknemer naar passend werk heeft gezocht, dus wat past bij de belastbaarheid, dit als voldoende wordt beschouwd. Hiermee kan een loonsanctie worden voorkomen.

Hoe geef ik invulling aan een 2e spoor traject van een buitenlandse werknemer?

Een 2e spoor traject kan telefonisch of via beeldbellen (MS-Teams of Zoom) worden opgestart. Eventueel met ondersteuning van een tolk, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een taalbarrière. De zieke werknemer dient actief te solliciteren op passende functies bij een andere werkgever. Hij of zij dient dit aan te kunnen tonen via rapportages van de 2e spoorbegeleider. Een andere optie is het aangaan van een samenwerking met een re-integratiebedrijf in het land waar de werknemer woont. De insteek is dan dat dit re-integratiebedrijf 2e spoortraject gaat verzorgen. Het voordeel van deze insteek is dat re-integratiebedrijven in land van herkomst de instanties, cultuur en de bedrijven kennen, waarmee het succes op een bevredigend eindresultaat kan worden vergroot.

Een 2e spoor traject voor een buitenlandse werknemer laten uitvoeren?

Heb je een zieke buitenlandse medewerker die in aanmerking komt voor een 2e spoor traject en wil je dit gaan opstarten? Of heb je vragen die hiermee te maken hebben? Neem dan gerust contact op door te bellen naar 0411-724860 of te mailen naar administratie@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl.

Re-integratie buitenlandse werknemers
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding