Arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren?

Arbeidsdeskundig Onderzoek


Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt ingezet om te beoordelen of een werknemer nog in staat is om zijn of haar eigen werk uit te voeren of om ander werk te verrichten binnen hetzelfde bedrijf. Het onderzoek wordt vaak ingezet in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim.

Een arbeidsdeskundige is de persoon die het onderzoek uitvoert. Hij of zij brengt de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in kaart en onderzoekt welke functies binnen het bedrijf nog passend zijn voor de werknemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan de functie en de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Ook wordt er gekeken naar de arbeidsomstandigheden en eventuele aanpassingen die nodig zijn om de werknemer in staat te stellen het werk te doen.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van de re-integratie van een zieke werknemer. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het kan ook leiden tot aanpassingen in het werk of de werkplek om de werknemer in staat te stellen het werk te blijven doen.

Ervaringen met onze arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gezien als een belangrijk middel om te bepalen of een werknemer nog in staat is om zijn of haar eigen werk uit te voeren of om ander werk te verrichten binnen hetzelfde bedrijf. Met dit onderzoek toon je bij UWV aan dat je deskundig onderzoek hebt laten uitvoeren, UWV hecht veel waarde aan dit onderzoek. Wij dragen er zorg voor dat een AD onderzoek op een zorgvuldige en respectvolle manier wordt uitgevoerd, waarbij er voldoende ruimte is voor de werknemer om zijn of haar verhaal te doen en eventuele vragen te stellen.

Werknemers ervaren een arbeidsdeskundig onderzoek vaak als verhelderend. Het geeft de werknemer inzicht in zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en helpen bij het vinden van passend werk. Ook kan het leiden tot aanpassingen in het werk of de werkplek om de werknemer in staat te stellen het werk te blijven doen.

Onze arbeidsdeskundige bereidt het onderzoek zorgvuldig voor, waarbij er voor, tijdens en na dit onderzoek voldoende ruimte is voor de werknemer om zijn of haar verhaal te doen en vragen te stellen.

Kosten

De kosten voor een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type onderzoek, de duur van het onderzoek en de tarieven van de arbeidsdeskundige.

Wanneer het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, zijn de kosten voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft namelijk de verplichting om te zorgen voor re-integratie van de zieke werknemer. In sommige gevallen, afhankelijk van hoe een werkgever verzekerd is voor verzuimkosten, wordt dit onderzoek vergoed door de verzuimverzekering van de werkgever. Het is echter ook mogelijk dat de kosten worden verdeeld tussen werkgever en werknemer, of dat de werknemer zelf voor de kosten opdraait. Indien een werknemer bijvoorbeeld zelf zo'n onderzoek wil laten uitvoeren.

Het is daarom verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken over wie de kosten draagt voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Wij hanteren een vast bedrag per arbeidsdeskundig onderzoek.

Offerte opvragen

Via ons kun je een arbeidsdeskundige inschakelen. Wij kunnen je informeren over de kosten en tarieven en je een offerte op maat aanbieden. Het is belangrijk om bij het opvragen van een offerte duidelijk aan te geven wat de vraagstelling is en wat je precies verwacht van het arbeidsdeskundig onderzoek. Zo kunnen we een passende offerte uitbrengen. Wil je een offerte opvragen? Neem dan contact hierover met ons op.

Arbeidsdeskundig Onderzoek laten uitvoeren?

Werkspoorwissel, succesvol van 1e naar 2e spoor re-integreren

HR Ondersteuning

Budget Advies

Optimale Verzuimverzekering

Verzuimtrainingen

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding