Vertrouwenspersoon


Waarom een vertrouwenspersoon?

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo dient men aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting. De taken zijn feitelijk:

  • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

- Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;

Mocht je meer over de taken en bevoegdheden van een vertrouwenspersoon willen weten. Neem dan contact met Simone op.

Onze vertrouwenspersoon: Simone Verzijl

‘Na jaren in de sportwereld te hebben gewerkt ben ik in 2008 naar de re-integratiebranche overgestapt. Een branche die vreemd voor me was, maar waar ik me snel in thuis voelde.’

Simone-Verzijl


Waar ligt jouw kracht?

‘Mijn kracht ligt in het motiveren en activeren van anderen. Daarbij is wederzijds respect belangrijk voor me. Na het behalen van het certificaat Vertrouwenspersoon zet ik me sinds november 2018 als gediplomeerd vertrouwenspersoon in voor Peijnenburg Verzuimbegeleiding.’


Wat kan ik voor je medewerker betekenen?

‘Niemand werkt alleen. Je hebt altijd te maken met andere mensen zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, (onder)aannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs en controleurs. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Zo kun je te maken krijgen met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld.’

‘Het zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.’

Welke stappen zet ik met jouw werknemer?

‘Een leidinggevende dient een melding van ongewenste omgangsvormen altijd serieus te nemen. Maar het kan voor een werknemer lastig zijn om open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Je werknemer kan zelf, zonder leidinggevende of werkgever in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen.’

‘Samen bekijken we het probleem, bespreken we wat de werknemer zelf al heeft ondernomen en bepalen we mogelijke vervolgstappen. Ik zal jouw werknemer helpen met het ongewenste gedrag om te gaan. Naast een luisterend oor bied ik ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt natuurlijk onder het beroepsgeheim en blijft vertrouwelijk.’

Hoe kunnen werknemers mij bereiken?

‘Werknemers kunnen mij bellen op telefoonnummer 06-55 77 55 57. Ik maak dan een afspraak. Dus ben je werknemer, is jouw werkgever klant bij Peijnenburg Verzuimbegeleiding en spelen er ongewenste omgangsvormen op jouw werkplek? Neem dan gerust contact met mij op.’


In contact komen met vertrouwenspersoon?

Werkspoorwissel, succesvol van 1e naar 2e spoor re-integreren

HR Ondersteuning

Optimale Verzuimverzekering

Verzuimtrainingen

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen

Het verhalen van loon- en letselschade

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding