Waarom heb ik als werkgever een RI&E nodig?

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?


Elke werkgever die werknemers in dienst heeft is verplicht een RI&E te hebben. In dit plan staan de mogelijke risico’s die binnen een bedrijf aanwezig zijn. Het doel hiervan is om deze te voorkomen. Wanneer deze risico’s in kaart worden gebracht weet een werkgever wat eraan gedaan kan worden om deze te reduceren. Dit kan door de juiste maatregelen te treffen. Met een RI&E wordt ook een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat welke maatregelen er worden genomen om risico’s binnen een bedrijf te beperken. Ook staat hierin wie welke maatregelen neemt en hier toezicht op houdt. Binnen het bedrijf houdt de preventiemedewerker zich bezig met het opstellen en actueel houden van een RI&E. Tevens is het zo dat een RI&E met bijbehorend plan van aanpak inzichtelijk moet zijn voor alle werknemers.

Risico

Voorkom een boete van € 4.500,- van inspectie SZW

De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de huidige wetten, besluiten en regelingen op het gebied van arbeid. Deze controles voeren ze onaangekondigd uit. Een van de aspecten die ze controleren is of er een RI&E aanwezig is en of deze actueel is. Wanneer er geen RI&E aanwezig is of deze niet op orde is ontvangt de werkgever een boete die kan oplopen tot maximaal € 4.500,-.

RI&E laten opstellen

Zorg er altijd voor dat er een up to date RI&E aanwezig is. Wij kunnen je hierbij helpen. Mocht je een RI&E willen opstellen of gaan updaten en je hierbij hulp bij nodig hebt laat het ons dan vooral weten!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding