Het verhalen van loon- en letselschade

Het verhalen van loon- en letselschade


Voor werkgevers:

In het geval dat een derde verantwoordelijk is voor het verzuim van uw medewerker, dan worden de loonschade en diverse kosten verhaalbaar op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Denk hierbij aan schade door verkeersongevallen, mishandeling, ondeugdelijk product etc. Deze vorm van verhalen heet loonregres. Wat kunt u zoal als werkgever vorderen?

•             het netto salaris, vakantiegeld, 13e maand en eindejaarsuitkering

•             kosten van uw arbodienst/bedrijfsarts

•             kosten aanpassing werkplek

•             administratiekosten

•             vervoersvoorziening

•             re-integratiekosten etc.

Omdat het verhalen van loonschade aan een wirwar van regels is gebonden en het verhalen voor de werkgever geen dagelijkse bezigheid is, is het vaak beter om het verhalen van loonschade uit te besteden. In die situatie brengt Peijnenburg u in contact met een specialist die weet welke kosten verhaalbaar zijn en neemt deze voor u mee in de claim.

Ook als u een verzuimverzekering heeft is het raadzaam een specialist in te zetten voor het verhalen van uw loonschade. Uw verzuimverzekering verstrekt geen uitkering over uw eigen risico. Als de dag uitkering lager is dan het te verhalen dagbedrag, kan men het verschil voor u verhalen op de aansprakelijke partij. Dit heeft weer een positief effect op de premie van uw verzuimpolis.

Komt een medewerker in de WIA situatie terecht, dan kan men eventueel ook schade voor u verhalen.

 

Voor Werknemers:

Op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verlenen juridische bijstand aan slachtoffers van een ongeval is Feenstra en Partners onze partner. Bij het verhalen van letselschade gaat het vooral om mensen. Door hun jarenlange ervaring zijn zij specialist op het gebied van schaderegeling en begeleiden zo nodig het hele traject.   

Bij hen zijn het uitsluitend de Register Experts Personenschade die zich met de behandeling van de schaderegeling bezighouden. Zij zijn aangesloten bij het NIVRE, het Nederlands Instituut van Register Experts, lid van het NIS en het Nederlands Instituut van Schaderegelaars.

 

Zij zijn actief op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, met als voornaamste aandachtsgebieden letselschade en schade als gevolg van overlijden. Zij adviseren in wat er voor de werknemer te vorderen valt.

Verzuimbegeleiding op maat - Kortdurend of langdurig

Online Verzuimregistratiesysteem - <br> De Digitale Verzuimcoach

Preventie

HR Ondersteuning

Optimale Verzuimverzekering

Tweede spoor en outplacement begeleiding

Medische (Rijbewijs)keuring

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding