Het verhalen van loon- en letselschade

Het verhalen van loon- en letselschade


Voor werkgevers:

Is een derde verantwoordelijk voor het verzuim van je werknemer? Dan worden de loonschade en diverse kosten verhaalbaar op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Denk hierbij aan schade door verkeersongevallen, mishandeling of een ondeugdelijk product. Deze vorm van verhalen heet loonregres.

Wat kun je als werkgever zoal vorderen?

• netto salaris, vakantiegeld, 13e maand en eindejaarsuitkering

• kosten van arbodienst en/of bedrijfsarts

• kosten van aanpassing werkplek

• administratiekosten

• vervoersvoorziening

• re-integratiekosten

Het verhalen van loonschade is aan een wirwar van regels gebonden en is voor de werkgever geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het beter het verhalen van loonschade uit te besteden. In dat geval brengt Peijnenburg Verzuimbegeleiding je in contact met een specialist die weet welke kosten verhaalbaar zijn en neemt deze voor je mee in de claim.

Ook als je een verzuimverzekering hebt, is het raadzaam een specialist in te zetten voor het verhalen van je loonschade. Jouw verzuimverzekering verstrekt namelijk geen uitkering over het eigen risico. Als de daguitkering lager is dan het te verhalen dagbedrag, kan men het verschil voor je verhalen op de aansprakelijke partij. Dit heeft weer een positief effect op de premie van je verzuimpolis.

Als een van je werknemers in de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terechtkomt, kan de schade ook vaak voor je verhaald worden.

Voor werknemers:

Op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en het verlenen van juridische bijstand aan slachtoffers van een ongeval is Feenstra & Partners een betrouwbare pijler van ons dienstenpakket.

Bij het verhalen van letselschade gaat het vooral om mensen. Door hun jarenlange ervaring zijn zij specialist op het gebied van schaderegeling en begeleiden zo nodig het hele traject.

Bij Feenstra & Partners zijn het uitsluitend de Register Experts Personenschade die zich met de behandeling van de schaderegeling bezighouden. Zij zijn aangesloten bij het NIVRE, het Nederlands Instituut van Register Experts, lid van het NIS en het Nederlands Instituut van Schaderegelaars.

Zij zijn actief op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, met als voornaamste aandachtsgebieden letselschade en schade als gevolg van overlijden. Zij adviseren welke schade voor de werknemer te vorderen valt.


Werkspoorwissel, succesvol van 1e naar 2e spoor re-integreren

Arbeidsdeskundig Onderzoek

HR Ondersteuning

Budget Advies

Optimale Verzuimverzekering

Verzuimtrainingen

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding