Optimale Verzuimverzekering 

Optimale Verzuimverzekering


Is je verzuimverzekering optimaal?

Heb je momenteel een verzuimverzekering ter compensatie van de salariskosten van je zieke personeel? Dan is het raadzaam deze periodiek tegen het licht te houden. Voor klanten verifiëren wij de polisvoorwaarden en adviseren we in te behalen (financiële) voordelen. Op basis van de polisvoorwaarden bestaat de mogelijkheid om eventuele declaraties direct online te melden aan verzekeraars. Heel efficiënt!

Publiek of Privaat

In beginsel is iedere organisatie publiek verzekerd. Hiervoor ontvang je jaarlijks de beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’. Deze premie wordt over alle salariskosten door belast.

Met onze aanpak Verzuim Onder Controle verlagen we het premiebedrag dat je moet afdragen. Soms is het voor jouw organisatie interessanter om je privaat te verzekeren. In dat geval spreken we van Eigen Risicodragerschap (ERD).

Weten of je teveel premie betaald?

Samen inventariseren we de actuele beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’. Vervolgens gaan we aan de slag om je bespaarpotentie te berekenen. We lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek.

Ben je al privaat verzekerd? Dan blijkt dat op termijn niet in alle gevallen zaligmakend. Ook hier inventariseren we tijdens een persoonlijk gesprek jouw actuele polis om vervolgens de bespaarpotentie in beeld te brengen.

Weten hoeveel jij kunt besparen?

2e Spoor traject

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Sport en voedingsprogramma voor bedrijven

HR Ondersteuning voor bedrijven

Budget Advies

Cursus verzuim en re-integratie

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon inhuren

Preventie

Klantevaluatie

Verzuimmanagement op maat - CompuCase

Casemanager verzuim

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding