Optimale Verzuimverzekering 

Optimale Verzuimverzekering


Is je verzuimverzekering optimaal?

Heb je momenteel een verzuimverzekering ter compensatie van de salariskosten van je zieke personeel, dan is het raadzaam deze periodiek tegen het licht te houden. Voor klanten verifiëren wij de polisvoorwaarden en adviseren we in te behalen (financiële) voordelen. Op basis van de polisvoorwaarden is er de mogelijkheid om eventuele declaraties direct vanuit onze portal (De Digitale Verzuimcoach) te melden aan verzekeraars. Heel efficiënt!

Publiek of Privaat
In beginsel is iedere organisatie publiek verzekerd. Hiervoor ontvang je jaarlijks een beschikking genaamd ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’. Deze premie wordt over alle salariskosten doorbelast. 

Met onze aanpak van Verzuim Onder Controle verlagen we het premiebedrag dat je moet afdragen. Soms is het voor jouw organisatie interessanter om je privaat te verzekeren. In dat geval spreken we van Eigen Risicodragerschap (ERD).

Weten of je teveel premie betaald?
Samen inventariseren we de actuele beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’. Vervolgens gaan we aan de slag om je bespaarpotentie te berekenen. We lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek.  

Ben je momenteel al privaat verzekerd? Dan blijkt dat op termijn niet in alle gevallen zaligmakend. Ook hier inventariseren we tijdens een persoonlijk gesprek jouw actuele polis om vervolgens aan de slag te gaan met het berekenen van de bespaarpotentie. 

Weten hoeveel jij kunt besparen?

Verzuimbegeleiding op maat - Kortdurend of langdurig

Online Verzuimregistratiesysteem - <br> De Digitale Verzuimcoach

Preventie

HR Ondersteuning

Tweede spoor en outplacement begeleiding

Medische (Rijbewijs)keuring

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding