Efficiënte verzuimbegeleiding binnen je organisatie!

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen


Binnen organisaties zijn leidinggevenden vaak bezig met het maken van beleid, behalen van KPI’s, uitvoeren van de HR cyclus, betrokken bij het aannemen van personeel en coachen/begeleiden van medewerkers. Vaak hebben ze tientallen werknemers “onder zich” waarvoor ze de verantwoordelijkheid zijn. Als het minder gaat met een werknemer en deze verzuimt zijn ze vaak ook hiervoor het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de re-integratie.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan hierover alle rechten en plichten. Wat mag ik van de werknemer verwachten? Welke documenten moet ik allemaal opmaken, waarom en wanneer? Welke rol heeft de bedrijfsarts? Welke rol heeft de eventuele casemanager? Welke rol heb ik als leidinggevende? En wat doet UWV?

Verzuimbegeleiding is een vak apart. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag. Door je verzuimbeleid goed in te richten en te zorgen voor duidelijke rolduidingen bespaar je aanzienlijk op je verzuimkosten. Er zitten veel facetten in verweven waarmee je rekening moet houden om dit in goede banen te leiden. Wie pakt hierin een dirigerende en coachende rol. En signaleert richting de leidinggevende en/of HR wat er wanneer moet gebeuren en waarom? Wie spreekt frequent met de werknemer en legt aan beide partijen (werkgever en werknemer) wat de spelregels zijn binnen het verzuim. Wie signaleert wat wanneer moet worden opgevolgd. Wat is de juiste route bij onenigheid over de manier van re-integreren? Wat moeten we doen wanneer een werknemer zijn re-integratietraject belemmerd?

Is er überhaupt wel een verzuimprotocol binnen je organisatie waarin staat wat er van wie verwacht wordt tijdens verzuim? Hoe ziet die eruit? Hoe zetten we een efficiënte verzuimstructuur neer binnen onze organisatie? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wat wordt van wie verwacht? Hoe nemen we de werknemers mee binnen dit beleid en maken we duidelijk wat (en waarom) er van hun verwacht wordt? Zien we een trend binnen het verzuim? Hoe is deze ontstaan en kunnen we deze voorkomen? Met aantoonbaar succes hebben wij verzuimstructuren binnen organisaties geïmplementeerd. Resultaat: een forse daling van verzuim en gelukkigere werknemers!

Wil je ook het beste voor je werknemers en een efficiënte verzuimbegeleiding binnen je organisatie? Besparen op je verzuimkosten? Neem contact op met Seline via 0615485764 of seline@peijnenburgverzuimbegeleiding.nl voor het afnemen van een Verzuim Quick Scan. We brengen vrijblijvend je organisatie in kaart en komen met een plan hoe je verzuim terug te dringen.

Gratis Verzuim Quick Scan afnemen?

2e Spoor traject

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Sport en voedingsprogramma voor bedrijven

HR Ondersteuning voor bedrijven

Budget Advies

Optimale Verzuimverzekering

Cursus verzuim en re-integratie

Het verhalen van loon- en letselschade

Vertrouwenspersoon inhuren

Preventie

Klantevaluatie

Verzuimmanagement op maat - CompuCase

Casemanager verzuim

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding